کد آگهی
641
تاریخ انتشار1400-04-05
مناقصه گذارملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان
عنوان آگهیمناقصه اصلاح و تعمیر تاورهای روشنایی
شرح آگهیمناقصه اصلاح و تعمیر تاورهای روشنایی انبارهای نفت ماهشهر
مبلغ برآورد مالی9,338,103,054 ریال
مبلغ تضمین467,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس06153267196-8
استانخوزستان
آدرس
توضیحات