کد آگهی
20
تاریخ انتشار1399-12-09
مناقصه گذارمنطقه هشت عملیات انتقال گاز
عنوان آگهیمناقصه اصلاح روشنایی تاسیسات و پارد
شرح آگهیمناقصه اصلاح روشنایی تاسیسات و پارد تبریز
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-24
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرس
توضیحات