کد آگهی
856
تاریخ انتشار1400-05-25
مناقصه گذارشهرداری منطقه 9 مشهد
عنوان آگهیمناقصه احداث پل فلزی ...
شرح آگهیمناقصه احداث پل فلزی کانون 3 کوه پارک
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-05-31
شماره تماس31295335
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : دلاوران6- شهرداری منطقه9
توضیحات ets.mashhad.ir---https://www.mashhad.ir