کد آگهی
423
تاریخ انتشار1400-02-29
مناقصه گذارراه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
عنوان آگهیمناقصه احداث شبکه روشنایی
شرح آگهیمناقصه احداث شبکه روشنایی بزرگراه خواجه/ورزقان و تاسیسات برقی و مکانیکی خطوط هوایی انتقال برق
مبلغ برآورد مالی98,175,673,615 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-02
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرستبریز-منظریه-خ جنت-جنب سازمان حج و زیارت
توضیحاتستاد ایران