کد آگهی
564
تاریخ انتشار1400-03-22
مناقصه گذارشهرداری منطقه 3 شیراز
عنوان آگهیمناقصه احداث سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه احداث سیستم روشنایی بلوار چهل مقام
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-05
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/