کد آگهی
596
تاریخ انتشار1400-03-26
مناقصه گذارشهرداری منطقه 3 شیراز
عنوان آگهیمناقصه احداث سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه احداث سیستم روشنایی بلوار چهل مقام
مبلغ برآورد مالی7,322,828,980 ریال
مبلغ تضمین366,141,449 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس32263208
استانفارس
آدرسخ ساحلی- حدفاصل پل هجرت و پل علی ابن حمزه
توضیحات