کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-09
مناقصه گذارورزش و جوانان استان بوشهر
عنوان آگهیمناقصه احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال شماره 1 دیر ورزشی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-09
شماره تماس
استانبوشهر
آدرس
توضیحات