کد آگهی
 
تاریخ انتشار1400-04-02
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان خوزستان
عنوان آگهیمناقصه احداث سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی ورودی شرافت در محور شوشتر – دزفول احداث سیستم روشنایی ورودی شرافت در محور شوشتر – دزفول
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-04-07
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات