کد آگهی
510
تاریخ انتشار1400-03-12
مناقصه گذارشهرداری کرج
عنوان آگهیمناقصه احداث روشنایی پروژه تکمیل بلوار
شرح آگهیمناقصه احداث روشنایی پروژه تکمیل بلوار شهید ناصر بخت
مبلغ برآورد مالی4,441,008,530 ریال
مبلغ تضمین223,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-24
شماره تماس02635892421
استانالبرز
آدرسکرج-میدان توحید-بلوار بلال
توضیحات