کد آگهی
335
تاریخ انتشار1400-02-13
مناقصه گذارشهرکهای صنعتی استان خوزستان
عنوان آگهیمناقصه احداث تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی
شرح آگهیمناقصه احداث تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی صنعتی استان خوزستان
مبلغ برآورد مالی12,887,684,000 ریال
مبلغ تضمین644,384,200 ریال
دریافت اسناد1400-02-18
شماره تماس06134443003
استانخوزستان
آدرساهواز-بلوار شهید سلیمانی-روبروی زیتون کارمندی
توضیحاتستاد ایران