کد آگهی
967
تاریخ انتشار1400-06-20
مناقصه گذارشهرداری منطقه 11 شیراز
عنوان آگهیمناقصه اجرای پل عابرپیاده
شرح آگهیمناقصه اجرای پل عابرپیاده بلوار رسول اعظم
مبلغ برآورد مالی15,705,771,617 ریال
مبلغ تضمین786,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس07137259918
استانفارس
آدرسشیراز- بلوار مدرس- ضلع غربی پل غدیر
توضیحات