کد آگهی
334
تاریخ انتشار1400-02-13
مناقصه گذارشهرداری رباط کریم
عنوان آگهیمناقصه اجرای پروژه خرید چراغ های تزئینی سطح شهر
شرح آگهیمناقصه اجرای پروژه خرید چراغ های تزئینی سطح شهر
مبلغ برآورد مالی30,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین1,500,000,000 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس
استانتهران
آدرسرباط کریم - بلوار امام خمینی
توضیحات