کد آگهی
50
تاریخ انتشار1399-12-16
مناقصه گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه اجرای پایلوت
شرح آگهیاستعلام بها خرید نمایشگر LEDشهری در ابعاد 3*2 به همراه سازه ، پایه ،نصب و رنگ آمیزی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1399-12-17
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir/