کد آگهی
458
تاریخ انتشار1400-03-04
مناقصه گذارفرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه اجرای ویدئو مپینگ
شرح آگهیمناقصه اجرای ویدئو مپینگ درکوه پارک مشهد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-05
شماره تماس09155137720
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : مشهد - خیابان ابن سینا - نبش چهارراه دکترا - سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد - طبقه سوم - واحد کارشناسان پشتیبانی
توضیحاتhttps://www.mashhad.ir---ets.mashhad.ir