کد آگهی
449
تاریخ انتشار1400-03-03
مناقصه گذارشهرداری اصفهان
عنوان آگهیمناقصه اجرای نورپردازی پل
شرح آگهیمناقصه اجرای نورپردازی پل غدیر واقع در منطقه چهار شهرداری اصفهان شامل (قراردادهای خرید، اجرا و نصب ، نگهداری و تعمیرات کلیه تجهیزات تعیین شد
مبلغ برآورد مالی3,344,900,000 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-20
شماره تماس
استاناصفهان
آدرسخ آیت ا.. شمس آبادی - کوچه شماره 23
توضیحات