کد آگهی
535
تاریخ انتشار1400-03-18
مناقصه گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه اجرای نورپردازی و تامین روشنایی
شرح آگهیمناقصه اجرای نورپردازی و تامین روشنایی درگذرهای تاریخی
مبلغ برآورد مالی4,703,545,164 ریال
مبلغ تضمین225,200,000 ریال
دریافت اسناد1400-03-31
شماره تماس07137399075
استانفارس
آدرسشیراز-بلوار زینبیه-ابتدای خیابان آستانه
توضیحات