کد آگهی
 
تاریخ انتشار1399-12-09
مناقصه گذارشهرداری اسلامشهر
عنوان آگهیمناقصه اجرای نورپردازی ...
شرح آگهیمناقصه اجرای نورپردازی در سطح مناطق یک و سه
مبلغ برآورد مالی6,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین300,000,000 ریال
دریافت اسناد1399-12-14
شماره تماس
استانتهران
آدرساداره قراردادهای شهرداری اسلامشهر
توضیحاتhttp://www.eslamshahr.ir