کد آگهی
1078
تاریخ انتشار1400-07-24
مناقصه گذارشهرداری منطقه 10 شیراز
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات نورپردازی ...
شرح آگهیمناقصه اجرای عملیات نورپردازی دیوار سنگی و روشنایی پیاده راه واقع در بلوار آفرینش
مبلغ برآورد مالی13,445,004,500 ریال
مبلغ تضمین680,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-08-04
شماره تماس ۷۱۳۶۵۰۱۰۱۰/داخلی 133
استانفارس
آدرسشیراز ، شهرک گل دشت حافظ،خیابان هاتف،ساختمان شهرداری منطقه ۱۰
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir