کد آگهی
653
تاریخ انتشار1400-04-06
مناقصه گذارشهرداری منطقه 10 شیراز
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات نورپردازی دیوار سنگی
شرح آگهیمناقصه اجرای عملیات نورپردازی دیوار سنگی روشنایی پیاده راه واقع در بلوار آفرینش
مبلغ برآورد مالی13,445,004,500 ریال
مبلغ تضمین680,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-04-17
شماره تماس7136501010
استانفارس
آدرسشیراز-شهرک گلدشت حافظ-خ هاتف
توضیحات