کد آگهی
696
تاریخ انتشار1400-04-22
مناقصه گذارشهرداری نجف آباد
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات نورپردازی
شرح آگهیمناقصه اجرای عملیات نورپردازی مپها و عرشه پل زندگی شامل تهیه کامل مصالح به همراه اجرا واقع در محور تفریحی بوستان زندگی منطقه یک شهرداری
مبلغ برآورد مالی30,000,000,000 ریال
مبلغ تضمین1,500,000,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-09
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات