کد آگهی
1245
تاریخ انتشار1400-08-29
مناقصه گذارشهرداری منطقه دو تبریز
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات مرمت و روشنائی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات مرمت و روشنائی جهت ایمن سازی پارکهای سطح منطقه اجرای عملیات مرمت و روشنائی جهت ایمن سازی پارکهای سطح منطقه
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-09
شماره تماس
استانآذربایجان شرقی
آدرس
توضیحات