کد آگهی
171
تاریخ انتشار1400-01-22
مناقصه گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات فاز اول سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات فاز اول سیستم روشنایی محور بجنورد - آشخانه(امین الله) اجرای عملیات فاز اول سیستم روشنایی محور بجنورد - آشخانه(امین الله)
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-26
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحات