کد آگهی
501
تاریخ انتشار1400-03-11
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق تهران بزرگ
عنوان آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی ...
شرح آگهیمناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری روشنایی معابر- تهرانپارس-۰۱۸۱۰۰۳۱
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-11
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحاتhttp:// tbtb.ir