کد آگهی
801
تاریخ انتشار1400-05-16
مناقصه گذارتوزیع نیروی برق استان البرز
عنوان آگهیمناقصه اجرای طرح های روشنایی
شرح آگهیمناقصه اجرای طرح های روشنایی بلوار شورا (شهید سلیمانی)
مبلغ برآورد مالی8,181,274,000 ریال
مبلغ تضمین734,100,000 ریال
دریافت اسناد1400-05-23
شماره تماس
استانالبرز
آدرسکرج- بلوار طالقاني شمالي- بالاتر از پل ازادگان- ابتداي بلوار امام رضا
توضیحات