کد آگهی
1060
تاریخ انتشار1400-07-17
مناقصه گذارشهرداری منطقه 4 شیراز
عنوان آگهیمناقصه اجرای سیستم روشنایی...
شرح آگهیمناقصه اجرای سیستم روشنایی خیابان میثم
مبلغ برآورد مالی3,877,255,314 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-22
شماره تماس
استانفارس
آدرستحویل : ابتدای بلوار امیرکبیر - دبیرخانه شهرداری منطقه چهار
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir