کد آگهی
282
تاریخ انتشار1400-02-05
مناقصه گذار راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی
عنوان آگهیمناقصه اجرای سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای سیستم روشنایی تقاطع سنخواست به جاجرم - فاز دوم اجرای سیستم روشنایی تقاطع سنخواست به جاجرم - فاز دوم
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-02-11
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحات