کد آگهی
1004
تاریخ انتشار1400-06-29
مناقصه گذارگردشگری توسعه و عمران هفت حوض
عنوان آگهیمناقصه اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه اجرای روشنایی جاده دسترسی بوستان هفت حوض
مبلغ برآورد مالی14,999,909,659 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد
شماره تماس05133872168
استانخراسان رضوی
آدرس
توضیحاتwww.rrk.ir