کد آگهی
209
تاریخ انتشار1400-01-28
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری در 4 محور داران - الیگودرز، سمیرم-یاسوج، نجف آباد- داران و زرین شهر - شهر اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری در 4 محور داران - الیگودرز، سمیرم-یاسوج، نجف آباد- داران و زرین شهر - شهرکرد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-01-31
شماره تماس
استان
آدرساصفهان
توضیحات