کد آگهی
520
تاریخ انتشار1400-03-13
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه اجرای روشنایی
شرح آگهیمناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی در مقاطع مجهز به دوربین‌های نظارت تصویری در 4 محور داران - الیگودرز، سمیرم - یاسوج، نجف‌آباد - داران و زرین‌شهر اجرای روشنایی در مقاطع مجهز به دوربین‌های نظارت تصویری در 4 محور داران - الیگودرز، سمیرم - یاسوج، نجف‌آباد - داران و زرین‌شهر - شهرکرد
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-03-20
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات