کد آگهی
1063
تاریخ انتشار1400-07-19
مناقصه گذارنمایشگاه بین المللی شهرداری مشهد
عنوان آگهیمناقصه اجرای تابلو کامپوزیت...
شرح آگهیمناقصه اجرای تابلو کامپوزیت با حروف برجسته نمای لابی سالن فردوسی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-21
شماره تماس05135005521
استانخراسان رضوی
آدرسمحل تحویل پیشنهاد : انتهای بلوار وکیل اباد - نمایشگاه بین المللی مشهد
توضیحاتets.mashhad.ir----https://www.mashhad.ir