کد آگهی
1195
تاریخ انتشار1400-08-20
مناقصه گذارشهرداری شیراز
عنوان آگهیمناقصه اجاره مکان جهت ساخت و نصب سازه های بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمناقصه اجاره مکان جهت ساخت و نصب سازه های بیلبورد تبلیغاتی روبروی بیمارستان مادر و کودک و روبروی مسجد قائم
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-03
شماره تماس
استانفارس
آدرس
توضیحاتhttps://shaffaf.shiraz.ir