کد آگهی
1053
تاریخ انتشار1400-07-14
مناقصه گذارراهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
عنوان آگهیمناقصه1- نصب 34 عدد باکس 5 در 6 متری زیرگذر
شرح آگهیمناقصه1- مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 34 عدد باکس 5 در 6 متری زیرگذر پرزان واقع در محور اصفهان - شهرضا 2-مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای سیستم روشنایی کمربندی اردستان 3-مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تعریض تابلیه پل فلاورجان و راه های ارتباطی 1-نصب 34 عدد باکس 5×6 متری زیرگذر پرزان واقع در محور اصفهان - شهرضا 2-خرید و اجرای سیستم روشنایی کمربندی اردستان 3-عملیات تعریض تابلیه پل فلاورجان و راه های ارتباطی
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-07-20
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات