کد آگهی
1269
تاریخ انتشار1400-09-07
مناقصه گذارپخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان
عنوان آگهیمناقصه1- اصلاح و تعمیر تاورها و سیستم روشنایی
شرح آگهیمناقصه1- مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح و تعمیر تاورها و سیستم روشنایی سکوهای بارگیری تأسیسات گازمایع آبادان (400111) 2-مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ساخت ایستگاه گاز و لوله کشی تا محل مصرف دیگ های بخار انبار شماره 2 نفتکوره ماهشهر (400112) 1-اصلاح و تعمیر تاورها و سیستم روشنایی سکوهای بارگیری تأسیسات گازمایع آبادان 2-ساخت ایستگاه گاز و لوله کشی تا محل مصرف دیگ های بخار انبار شماره 2 نفتکوره ماهشهر
مبلغ برآورد مالی0 ریال
مبلغ تضمین0 ریال
دریافت اسناد1400-09-13
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات