در این مناظره جذاب مهمان آقای اخوان و آقای دباغی بودیم. همان‌طور که می‌دانید موضوع ممنوعیت واردات بنر یکی از موضوعات داغ تابلوسازی است. عده‌ای می‌گویند ممنوعیت واردات، باعث رشد کارخانه‌ها و رونق تولید داخلی می‌شود. عده‌ای دیگر معتقدند ممنوعیت واردات باعث افزایش قیمت بنر و عدم دسترسی مردم به بنرهای مرغوب و باکیفیت می‌شود. در این مناظره داغ و جذاب به موضوعِ ممنوعیت واردات بنر پرداختیم. دیدن این منظره را از دست ندهید …

مناظره کامل را در مرجع تابلوسازی مشاهده کنید: