از شما همراهانِ عزیزِ مرجعِ تابلوسازی دعوت می‌کنیم به مصاحبه جذاب با آقای یونس مهجوری، رئیس اتحادیه تابلوسازان بجنورد توجه کنید. ایشان از سال ۶۲ در این صنف مشغول فعالیت هستند و از پیشکسوتانِ عرصه تابلوسازی به حساب می آیند. دارنده اولین مجوزِ کانونِ تبلیغاتی از خراسان بزرگ و دارنده اولین دستگاه چاپ فلکس و لیزر می‌باشند.
فیکسه‌کاری حرفه‌ای و نقاشی چیره دست که با حرارت از گذشته‌ی تابلوسازی تا حال سخن می‌گوید …

از شما دعوت می‌کنیم مصاحبه کامل با ایشان را تماشا کنید.