دکتر بهنام نجفی در مورد علت حضور در تور نمایشگاهی دبی گفت: “در این تور نمایشگاهی شرکت می کنیم تا شبکه سازی تجاری داشته و با فعالین این صنعت در بازارهای بین المللی ارتباط داشته باشیم و صنعت تابلوسازی را با متدهای روز دنیا ارتقا دهیم…”