آقای مصطفی ابراهیمی در مورد چرایی حضور در تور نمایشگاهی دبی عنوان کرد: “حضور در نمایشگاه ها باعث ارتقاء دانش فنی می‌شود و آشنایی با تکنولوژی های روز دنیا می‌تواند به پیشرفت شغلی ما کمک کند. مخصوصاً اکنون که قصد عزیمت به یکی از معتبرترین نمایشگاه های دنیا را داریم قطعاً با پدیده هایی نو روبرو خواهیم شد و دستاورد هایی در حوزه نوآوری، تجارت و مدیریت خواهیم داشت.”