در مصاحبه اختصاصی با آقای معروف محمدی در مورد ورکشاپ آموزشی ویژه تابلوسازان که در نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار می شود صحبت کردیم. با مرجع تابلوسازی ایران همراه باشید…

آقای محمدی در مورد ورکشاپ آموزشی ویژه تابلوسازان که در نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار می شود گفت: “به نظر بنده با توجه به کثرت همکاران و ورود همکاران دیگر به این صنف و ارائه خدمات مشابه و الگوبرداری های نامناسب، برگزاری چنین دوره هایی با هدف ساماندهی در اجرای پروژه ها ضروری می باشد.”

ایشان در مورد هدف این ورکشاپ بیان کرد: “هدف اصلی و اساسی ما تغییر نگرش همکاران عزیز به صنعت تابلوسازی می باشد.”

استاد معروف محمدی در مورد استقبال از این ورکشاپ بیان کرد: “استقبال بسیار عالی بوده تا جایی که تعداد علاقمندان از ظرفیت پیش بینی ما فراتر رفته و به ناچار مجبور به اعلام پایان ثبت نام شدیم.”

ایشان همچنین در مورد احتمال برگزاری چنین ورکشاپ هایی در آینده گفت: “ما با کسب تجربه ورکشاپ گذشته و مشاهده نتیجه بسیار مثبت دوره گذشته یقینا به یاری پروردگار بصورت ادواری این دوره ها را ادامه خواهیم داد.”