در مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر بهنام نجفی در مورد ورکشاپ آموزشی ویژه تابلوسازان که در نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار می شود صحبت کردیم. با مرجع تابلوسازی ایران همراه باشید…

دکتر بهنام نحفی در مورد ورکشاپ آموزشی ویژه تابلوسازان که در نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار می شود گفت: “اصولا ورکشاپ های تخصصی کمک به بالا بردن سطح دانش فنی و بهبود کیفیت صنعت می کند و هدف ما از برگزاری علاوه بر بالابردن سطح دانش، ایجاد خلاقیت و متمایز شدن تابلوسازان می باشد.”

وی در مورد استقبال از این ورکشاپ بیان کرد: “استقبال بینظیر بود و این پویا بودن صنعت ما را نشان می دهد… در آینده ما رویدادهای تخصصی بیشتری را خواهیم داشت.”