در مصاحبه اختصاصی با آقای مصطفی ابراهیمی در مورد ورکشاپ آموزشی ویژه تابلوسازان که در نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار می شود صحبت کردیم. با مرجع تابلوسازی ایران همراه باشید…

آقای ابراهیمی در مورد ورکشاپ آموزشی ویژه تابلوسازان که در نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار می شود گفت: “بهترین اتفاقی که در صنف تاکنون اتفاق افتاده به نظر بنده این کارگاه های آموزشیِ تخصصی تابلوسازی است که هویت خوبی به صنف داده است و پدیده اعطای گواهینامه فنی قابل ترجمه در صنف مایه مباهات و افتخار است.”

وی در مورد هدف این ورکشاپ بیان کرد: “خلأ آموزش در صنف تابلوسازی محسوس بود و با توجه به بلوغ جامعه بزرگ تابلوسازانِ کشور این امر مورد توجه دغدغه‌مندان قرار گرفت و اولین دوره آموزشی در سنندج برگزار شد و مقرر شد این آموزش ها در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در تهران برگزار گردد.”

آقای مصطفی ابراهیمی در مورد استقبال از این ورکشاپ بیان کرد: “استقبال از این کارگاه آموزشی به شدت بالا و غیرقابل تصور بود!
تقریباً ۳ برابر ظرفیت آموزش ثبت نام کننده داشتیم که در این بین ۴۰ نفر برای این دوره تکمیل ثبت نام شده‌اند.”

وی همچنین در مورد احتمال برگزاری چنین ورکشاپ هایی در آینده گفت: “با توجه به استقبال باشکوه از این رویداد، برنامه داریم تا هر شش ماه یکبار در اردیبهشت ماه و آبان ماه هر سال این رویداد را بصورت مدون برگزار کنیم. در حال حاضر دوره های کوتاه مدت برای کل تابلوسازان کشور و دوران های بلند مدت برای تابلوسازان تهران برنامه ریزی شده است.”