جیم بلیت در کتاب «۱۰۰ ایده بزرگ بازاریابی» می‌نویسد: وفادار کردن مشتریان، هدف اصلی تمام شرکت‌هاست. شرکت‌های حرفه‌ای برای این منظور، صرفا از ابزارهایی مثل باشگاه مشتریان استفاده نمی‌کنند بلکه مشتری را با خودشان درگیر می‌کنند.

برای مثال، شرکت سیسکو سیستمز، بزرگ‌ترین تولیدکننده و تامین‌کننده تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری است. این شرکت در اکثر کشورهای جهان حضور دارد.

کاربران اصلی تجهیزات شرکت سیسکو سیستمز، مهندسانی هستند که شبکه‌های کامپیوتری را در شرکت‌های مشتری‌شان، راه‌اندازی و مدیریت می‌کنند.

این مهندسان در طول دورۀ عمر یک شبکۀ کامپیوتری با مشکلات و چالش‌های مختلفی مواجه می‌شوند، زیرا هر لحظه ممکن است نیازهای جدیدی از طرف مشتری اعلام شود، شبکه به ناگهان قطع بشود و یا مشکلات ناشناخته‌ای بروز کند.

به همین دلیل، سیسکو سیستمز یک «شبکۀ آنلاین پشتیبانی» راه‌اندازی کرده که به مهندسان شبکه کمک می‌کند مشکلات مختلف را با کمک آن حل کنند.

یکی از بخش‌های جذاب این شبکۀ آنلاین پشتیبانی، آن جایی که است که به مهندسان اجازه می‌دهد با یکدیگر تبادل تجربه کنند و راجع به موضوعات مختلف حرف بزنند و از این طریق به یکدیگر کمک کنند تا مشکلات‌شان را حل کنند.

این امکان، مهندسان شبکه را تشویق می‌کند که تعامل‌شان با سیسکو سیستمز را افزایش بدهند و به خصوص آنها را تشویق می‌کند تا راجع به سیسکو با بقیه مهندسان شبکه صحبت و تجهیزات آن را به آنها توصیه کنند.

علاوه بر این، تعامل عمیق مهندسان شبکه با سیسکو به این معناست که وقتی شرکت‌شان را عوض می‌کنند یا پروژۀ جدیدی را می‌گیرند، باز هم سراغ سیسکو سیستمز بیایند.