کد آگهی
1264
تاریخ انتشار1400-09-06
مزایده گذارشهرداری بجنورد
عنوان آگهیمزایده : 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده : 8 عدد بیلبورد تبلیغاتی
دریافت اسناد1400-09-13
شماره تماس0583222211014
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحاتwww.setadiran.ir