کد آگهی
1302
تاریخ انتشار1400-09-09
مزایده گذاربیمارستان چمران
عنوان آگهیمزایده : 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی
شرح آگهیمزایده : 6 عدد بیلبورد تبلیغاتی بمدت 5 سال
دریافت اسناد1400-09-19
شماره تماس09126463968
استانتهران
آدرس
توضیحات