کد آگهی
1040
تاریخ انتشار1400-07-10
مزایده گذارشهرداری دابودشت
عنوان آگهیمزایده 2 عدد تابلوی تبلیغاتی بیلبورد
شرح آگهیمزایده 2 عدد تابلوی تبلیغاتی بیلبورد ، هر دو بیلبورد به ابعاد 5× 12 و دو طرفه به آدرس : خیابان امام رضا (ع) 1- روبروی معاینه فنی عشریه 2- جنب موسسه تحقیقات برنج کشور – ورودی روستای قلعه کش
دریافت اسناد
شماره تماس
استانمازندران
آدرس
توضیحات