کد آگهی
143
تاریخ انتشار1400-01-15
مزایده گذارشعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردبیل/قدیم
عنوان آگهیمزایده 1- یک عدد سماور برنجی ذغالی
شرح آگهیمزایده 1- یک عدد سماور برنجی ذغالی روسی حدودا 8 لیتری با بدنه ساده ، داری دسته های مشکی رنگ به ارزش بیست و پنج میلیون ریال 2- یک عدد سماور برنجی ذغالی روسی حدودا 6 لیتری دارای دسته های آجری رنگ ، بدنه سماور دارای نقش موی بافته شده در چهار طرف سماور ، درب سماور نیز به صورت کنگره ریز می باشد به مبلغ سی و پنج میلیون ریال 3- یک عدد سماور حدودا 8 لیتری ذغالی روسی با نقش های موی بافته شده ، دارای دسته های چوبی آجری رنگ که دسته های درب سماور به رنگ مشکی بوده و لبه درب سماور هم کار شده می باشد مبلغ چهل و پنج میلیون ریال 4- یک جفت چراغ دو فیتیله ای نفت سوز بلند ، رنگ فیروزه ای ، دارای طرح گل و بلبل مبلغ بیست میلیون ریال 5- یک جفت چراغ طرح قدیم برقی ، طلا کوب ، نیلی رنگ با گوشواره های شیشیه ای مبلغ چهارده میلیون ریال
دریافت اسناد1400-02-05
شماره تماس
استاناردبیل
آدرس
توضیحات