کد آگهی
420
تاریخ انتشار1400-02-28
مزایده گذاراجرای احکام شعبه 1 دادگـاه عمومی حقوقی شهرستان شهرضا
عنوان آگهیمزایده 1- یک دستگاه پمپ باد
شرح آگهیمزایده 1- یک دستگاه پمپ باد 250 به مبلغ 32/000/000 ریال 2- یک عدد جعبه بکس توسن مشکی که فاقد جغجقه و واسطه کوتاه و بکس 17 میباشد به مبلغ 3/000/000 ریال ( سه میلیون ریال ) 3- یک عدد مبدل برق 220 به 110 به مبلغ 1/500/000 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال ) 4- یک دستگاه سنگ فرز پولیش مدل بوش به مبلغ 12/000/000 ریال ( دوازده میلیون ریال ) 5- یک دستگاه مینی سنگ توسن به مبلغ 4/500/000 چهار میلیون و پانصد هزار ریال 6- یک عدد چهار پایه 4 متری چرخ دار به وزن تقریبی200 کیلو گرم به مبلغ 7/000/000ریال ( هفت میلیون ریال ) 7- دو عدد خرک آهنی به وزن تقریبی 30 کیلو گرم به مبلغ 1/000/000 ریال ( یک میلیون ریال ) 8- قیمت پایه مزایده یک عدد کپسول 11 کیلوئی مهران گاز به مبلغ 1/500/000 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال ) 9- قیمت پایه مزایده یک عدد پیستوله مارک سایتا به مبلغ 3/500/000 ریال سه میلیون و پانصد هزار ریال 10- قیمت پایه مزایده یک عدد میز کمد دار فلزی به مبلغ 2/000/000 ریال دو میلیون ریال 11- سه عدد قفسه فلزی با طبقه کوچک به مبلغ 700/000 ریال هفتصد هزار ریال 12- یک عدد پروژکتور 1500 وات به مبلغ 2/ ریال ( دو میلیون ریال ) 13- قیمت پایه مزایده یک عدد کپسول آتش نشانی 12 کیلوئی مارک توچال به مبلغ 1/500/000 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال ) 14- قیمت پایه مزایده یکدستگاه آبگرمکن گازی بوتان مستعمل به مبلغ 1/500/000 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال ) . 15- دو عدد مهتابی دوقلو به مبلغ 2000000 ریال ( دو میلیون ریال ) 16- یک عدد پد پولیش رنگ به مبلغ 100/000 ریال ( یکصد هزار ریال ) 17- یک عدد دستگاه موم کش بادی به مبلغ 3/500/000 ریال سه میلیون و پانصد هزار ریال 18- یک عدد اتیکت پولیش ، یک عدد کارتک دسته گرد ، 7 عدد لیسه ، یک عدد تخته کف ساب و 2 عدد تخته گیره جمعاً به مبلغ 500/000 ریال ( پانصد هزار ریال ) 19- قیمت پایه مزایده یک عدد دستگاه موم پاش بادی به مبلغ 3/000/000 ریال ( سه میلیون ریال )
دریافت اسناد1400-03-23
شماره تماس
استاناصفهان
آدرس
توضیحات