کد آگهی
348
تاریخ انتشار1400-02-15
مزایده گذارشعبه اول اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان پاکدشت
عنوان آگهیمزایده 1-یک دستگاه تلویزیون شهری
شرح آگهیمزایده 1-یک دستگاه تلویزیون شهری باقدمت چهارساله که درزمان بازدید خاموش ولی سالم بوده است.تلویزیون شهری مذکور از نظر ظاهری کلیه ماژول های دستگاه سالم و بدون شکستی می باشد.ابعاد تلویزیون به همراه فرم 12 متر مربع است بطوریکه دارای 14 ماژول و درعرض 15 ماژول می باشد و تعداد پاورهای تابلو 52 عدد میباشد.درساخت تلویزیون از پنل های مستطیلی استفاده شده که با کنارهم قراردادن تعدادی از آنها تلویزیون شهری ایجاد می شود.فول کالر به همراه فرم 12 متر مربع و برای ساخت ان از تعداد 210 ماژول استفاده شده است و سایز هر ماژول 512 سانتیمتر و از نوع فول کالر outdoor 3in1 LED p10 میباشد.هر4 ماژول دارای یک پاور می باشد که جمعا 52 پاور دارد.تلویزیون شهری مورد معامله از نوع outdoor بوده و از جمله ویژگی این نمایشگر می توان ضد آب بودن،ضدضربه،آفتابگردون می باشد که به ارزش 480/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.2-یک دستگاه کولر آبی سلولزی انرژی 18000 که دارای مدل EC1800
دریافت اسناد1400-03-19
شماره تماس
استانتهران
آدرس
توضیحات