کد آگهی
877
تاریخ انتشار1400-06-01
مزایده گذارشعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قروه
عنوان آگهیمزایده 1-لامپ
شرح آگهیمزایده 1-لامپ سه خار گلدن به تعداد 10 عدد به ارزش 2/600/000 ریال. 2- مهره روغن اردی گلدن به تعداد 5 عدد به ارزش 650/000 ریال. 3- سنسور میل سوپاپ روا دیاکو به تعداد 7 عدد به ارزش 4/900/000 ریال. 4- سنسور میل سوپاپ پراید ساژن ایزل به تعداد 7 عدد به ارزش 4/900/000 ریال. 5- کنستر بنزین پراید به تعداد 3 عدد به ارزش 1/500/000 ریال. 6- سنسور میل سوپاپ زیمنس پراید به تعداد 6 عدد به ارزش 4/200/000 ریال. 7- سنسور کیلومتر مگنتی گلدن به تعداد 5 عدد به ارزش 2/000/000 ریال. 8- مهره روغن پراید به تعداد 4 عدد به ارزش 640/000 ریال. 9- مهره دنده عقب 405 به تعداد 3 عدد به ارزش 540/000 ریال. 10- مهره دنده عقب 206 گلدن به تعداد 7 عدد به ارزش 1/330/000 ریال. 11- کلید بالابر دو پل 206 گلدن به تعداد 10 عدد به ارزش 2/200/000 ریال. 12- سوئیچ استارت 405 دیاکو به تعداد 2 عدد به ارزش 2/800/000 ریال. 13- هد پمپ 206 به تعداد 2 عدد به ارزش 1/400/000 ریال. 14- هد پمپ آردی به تعداد 2 عدد به ارزش 1/400/000 ریال. 15- بوق پراید به تعداد 4 عدد به ارزش 1/400/000 ریال. 16- هد پمپ 405 قدیم و جدید به تعداد 5 عدد به ارزش 3/500/000 ریال. 17- قفل داخل درب پراید قدیم و جدید به تعداد 8 عدد به ارزش 4/000/000 ریال. 18- جعبه فیوز 405 گلدن به تعداد 8عدد به ارزش 4/000/000 ریال. 19- شناور داخل باک 206 ایزو به تعداد 2عدد به ارزش 1/560/000 ریال. 20- موتور فن زانتیا گلدن به تعداد 3 عدد به ارزش 11/500/000 ریال. 21- موتور صندلی به تعداد 4 عدد به ارزش 10/000/000 ریال. 22- سنسور اکسیژن بالای پراید و تیبا ایزل به تعداد 4 عدد به ارزش 11/200/000 ریال. 23- سنسور دریچه گاز دیاکو ef7 به تعداد 9 عدد به ارزش 12/150/000 ریال. 24- افتامات چراغ به تعداد 3 عدد به ارزش 1/290/000 ریال. 25- مقاومت فن پراید گلدن به تعداد 1 عدد به ارزش 150/000 ریال. 26- افتامات دینام 405 ماکویی به تعداد 1 عدد به ارزش 1/900/000 ریال. 27- سوکت سه فیش ایزل به تعداد 4 عدد به ارزش 240/000 ریال. 28- رله زرد گلدن به تعداد 1 عدد به ارزش 220/000 ریال. 29- سنسور میل سوپاپ 405 دیاکو به تعداد 1 عدد به ارزش 900/000 ریال. 30- یونیت فن سبز دیاکو به تعداد 1 عدد به ارزش 400/000 ریال. 31- قاب تسمه تایم پایینی 405 به تعداد 10عدد به ارزش 1/000/000 ریال. 32- دنده استارت پیکان یوگسلاو و دیاکو به تعداد 7 عدد به ارزش 4/760/000 ریال. 33- فولی سر میلنگ 405 به تعداد 5 عدد به ارزش 5/000/000 ریال. 34- فشنگی تک فیش ابی 405 گلدن به تعداد 10 عدد به ارزش 2/400/000 ریال. 35- سنسر اکسیژن ساژم گلدن به تعداد 4 عدد به ارزش 13/200/000 ریال. 36- سنسور دریچه گاز ef7 گلدن به تعداد 9 عدد به ارزش 11/700/000 ریال. 37- لامپ چراغ کوچک پیکانی به تعداد 100 عدد به ارزش 1/000/000 ریال. 38- فشنگی روغنی پیکانی دوفیش به تعداد 4 عدد به ارزش 3/400/000 ریال. 39- موتور برف پاککن امکو پیکان به تعداد 1 عدد به ارزش 3/400/000 ریال. 40- آفتامات دینام پیکان گلدن به تعداد 6 عدد به ارزش 3/600/000 ریال. 41- آفتامات دینام 206 گلدن به تعداد 14 عدد به ارزش 36/400/000 ریال. 42- ترموستات پیکان 78 گلدن به تعداد 4 عدد به ارزش 1/120/000 ریال. 43- مغزی سویچ پیکان 78 گلدن به تعداد 9 عدد به ارزش 2/250/000 ریال. 44- سوپاپ تخلیه گاز شرکتی به تعداد 9 عدد به ارزش 1/350/000 ریال. 45- سردنده پژو گرم ایزل به تعداد 3 عدد به ارزش 660/000 ریال. 46- سوئیچ صندوق 405 قدیم دیاکو به تعداد 1 عدد به ارزش 650/000 ریال. 47- سوئیچ صندوق سمند قدیم دیاکو به تعداد 1 عدد به ارزش 650/000 ریال. 48- جازغالی پیکان یوگسلاو و دیاکو به تعداد 4 عدد به ارزش 1/120/000 ریال. 49- قاپ تسمه تایم 405 میانی و بالا به تعداد 18 عدد به ارزش 2/340/000 ریال. 50- شیلنگ بخاری پیکان به تعداد 1 عدد به ارزش 120/000 ریال. 51- شیلنگ بخاری پراید انژکتور به تعداد 3 عدد به ارزش 240/000 ریال. 52- حبابگیر پراید به تعداد 4 عدد به ارزش 2/200/000 ریال. 53- آفتابگیر پراید به تعداد 11 عدد به ارزش 3/080/000 ریال. 54- مخزن روغن ترمز پراید به تعداد 8 عدد به ارزش 2/160/000 ریال. 55- میل کاپوت به تعداد 4 عدد به ارزش 480/000 ریال. 56- پمپ بنزین کامل دینا پارت به تعداد 1 عدد به ارزش 4/500/000 ریال. 57- کله استارت پیکان فاز به تعداد 4 عدد به ارزش 2/800/000 ریال. 58- ته دینام پیکان یوگسلاو فاز به تعداد 1 عدد به ارزش 690/000 ریال. 59- ته دینام پراید فاز به تعداد 1 عدد به ارزش 600/000 ریال. 60- لامپ سه خار پرادو به تعداد 10 عدد به ارزش 2/500/000 ریال. 61- فندک پراید پرادو به تعداد 10 عدد
دریافت اسناد1400-06-21
شماره تماس
استانکردستان
آدرس
توضیحات