کد آگهی
485
تاریخ انتشار1400-03-08
مزایده گذارشعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان بجنورد
عنوان آگهیمزایده 1-تلویزیون
شرح آگهیمزایده 1-تلویزیون سامسونگ 32 اینچ 35/000/000 ریال و 2 - پرده کرکره مزرعه 8/000/000 ریال و 3- میزکار سفید 15/000/000 ریال و 4 - تابلوی سر درب مغازه مزرعه 40/000/000 ریال و 6- ویترینهای چپ و راست ، 3/5 متری با چهار عدد سکوی پایه دار فلزی
دریافت اسناد1400-03-25
شماره تماس
استانخراسان شمالی
آدرس
توضیحات