کد آگهی
1206
تاریخ انتشار1400-08-20
مزایده گذارشهرداری کوت عبدالله استان خوزستان
عنوان آگهیمزایده 1-اجاره و بهره‌برداری از یک عدد سازه بیلبورد
شرح آگهیمزایده 1-اجاره و بهره‌برداری از یک عدد سازه بیلبورد روبروی نمایشگاه اتومبیل جنب جایگاه سوخت اکسین 2-اجاره و بهره‌برداری از یک عدد سازه بیلبورد 3-اجاره و بهره‌برداری از بیلبورد در کوی اسلام آباد روبروی پمپ بنزین مرعشی قبل از دور برگردان
دریافت اسناد1400-08-29
شماره تماس
استانخوزستان
آدرس
توضیحات